YOGANIKETAN.RU

Винченцо Беллини I Capuletti ed i Montecchi de V. Bellini

Карл Таузиг C. M. v. Weber's Aufforderung zum Tanz mit Arabesken fur den Concertvortrag

Irina Bjørnø Splinter. #METOO


Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Matteusevangeliet, kap. 7, v.3

488 RUR

/ / похожие

Подробнее

Grand Theft Mario V


Grand Theft Mario V

899 RUR
Printbar

Printbar / / похожие

Подробнее

Картридж для тормозных колодок ALLIGATOR VB-696-I, V-brake, 72 мм, индивидуальная упаковка


Картридж для тормозных колодок V-brake ALLIGATOR VB-696-I (72mm) (инд.упаковка)

286 RUR
VB-696-I Alligator

Alligator / VB-696-I / похожие

Подробнее

Колодки тормозные PROMAX I-PAD для V-brake, резьбовые, всепогодные, I-PAD


Для V-brake "PROMAX", резьбовые, всепогодные, со светодиодом, которые включаются при торможении

975 RUR
I-PAD PROMAX

PROMAX / I-PAD / похожие

Подробнее

Philippe Provencal Arabisk medicin


Europa ser gerne sig selv som direkte arvtager til den klassiske antik. Men den europAeiske renAessance kunne ikke have fundet sted uden araberne, der allerede i det 8.-9. arhundrede overtog den grAesk-romerske videnskabelige arv. Mens antikkens medicin var ukendt i middelalderens Vesten, arbejdede araberne med at udvikle og opdatere arven med egne, persiske og indiske betragtninger, der suverAent sammenkoblede filosofi og medicin. Store talenter som al-Razi, al-Madjusi og Ibn Sina systematiserede og nedskrev den medicinske kunnen og teorier i store encyklopAediske afhandlinger, der i det 11.-12. arhundrede strommede til de europAeiske lAerde i latinske oversAettelser. Araberne var autoriteter inden for europAeisk medicin langt op i det 15. arhundrede, og den arabiske medicin reprAesenterer saledes et afgorende led i den vestlige medicinske tradition.Arabisk medicin er den forste Danishske prAesentation af medicinens videnskabshistoriske udvikling i den arabiske verden og viser overbevisende, hvorDanish araberne ikke blot videregav den grAesk-romerske viden, men i hoj grad videreudviklede feltet og gjorde vAesentlige opdagelser sasom introduktionen af kejsersnittet og bedovelse ved inhalation.

2181.01 RUR

/ / похожие

Подробнее

Dan Ringgaard Litteratur


Litteraturens epoke er forbi. Vi har forladt Gutenberg-galaksen og er rejst ud i det uendelige digitale univers, hvor andre medier med lynets hast har overhalet bogen ? og med den litteraturen, som vi kender den.Men litteraturen lever videre, pastar Dan Ringgaard, lektor i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet. Den er ikke forbeholdt hvide sider mellem et nydeligt omslag. Litteratur er den kunst, vi til hver en tid laver med sproget. Og sa er den en sAerlig made at lAese verden pa, som er vAerd at holde fast i, uanset hvilke nye kredslob vi gar ind i.

509.44 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов Kildekritisk tekstsamling


Var Danmarks besAettelse i 1940 aftalt spil? Var en dansk konge offer for et uopklaret giftmord? Hvem kom pa den tanke at lade den svenske hAer ga over StorebAelts is, og blev Als udrabt til republik i 1918? Kildekritisk tekstsamling er en praktisk ovebog for den vordende historiker. Den rummer tolv opgaver, der alle tager udgangspunkt i vanskelige eller omstridte sporgsmal i Danmarks historie. Bogen skal hjAelpe den studerende til en omhyggelig lAesning og en kritisk behandling af de historiske kilder. Den giver ikke fAerdige svar pa komplekse historiske sporgsmal, men sigter pa at udvikle historikerens evne til at kunne argumentere for og begrunde sine svar. Kildekritisk tekstsamling er en klassiker i historieundervisningen pa universiteterne. Den spAender i tid og emne sa vidt som fra Saxos fremstilling af mordet pa Knud den Hellige i 1086 til danske regeringers holdning til amerikanske atomvaben i Thule i 1950'erne og 60'erne. Bogen er desuden forsynet med en nyskreven indledning, der introducerer og forklarer kildekritikkens grundlAeggende begreber.

2326.46 RUR

/ / похожие

Подробнее

Юстус Иоганн Фридрих Дотцауэр Violoncell-Schule nach J. J. F. Dotzauer fur den heutigen Studien-Gebrauch neu bearb. und erganzt v. J. Klingenberg

Carsten Bagge Laustsen Terror


Den islamiske terrorisme blev i forlAengelse af angrebet den 11. september 2001 udpeget som den vAesentligste sikkerhedstrussel mod den vestlige verden. Vi fik, ogsa i Danmark, terrorpakker, bl.a. med sAerlige skAerpede strafferammer for terror ? hvad vi tidligere havde forstaet som kriminalitet faldt nu i en helt ny kategori. Denne TAenkepause vil undersoge en rAekke kritiske sporgsmal: Hvad er terror, og hvordan bruges terrortruslen politisk? Er angsten for terror overdrevet? Hvordan pavirker terroren og terrorbekAempelsen vores samfund? Undergraver vi i vores forsog pa at beskytte demokratiet de selv samme vAerdier, som vi forsoger at forsvare?

509.44 RUR

/ / похожие

Подробнее

Klaus Molmer Kvantemekanik


Kvantemekanikken er en fantastisk og forunderlig teori. Den blev formuleret i 1920'erne og beskrev universets mindste byggesten som paradoksale og uforudsigelige: Elektroner kan tilsyneladende vAere flere steder pa en gang, og malinger pa dem giver altid tilfAeldige resultater. Den nye teori blev en enorm succes, men fortolkningen af den splittede samtidig tidens storste videnskabsmAend, sAerligt Niels Bohr og Albert Einstein.Denne bog gennemgar kvantemekanikkens og fysikkens udvikling i det 20. arhundrede – og giver indblik i de nyeste opdagelser af, hvordan den atomare verden fungerer. Kvantemekanikken er i dag fundamentet for vores forstaelse af den mikroskopiske verden, og forskere forsoger nu at udnytte teoriens sAerheder i revolutionerende teknologier – fx i kvantecomputere, der kan udfore beregninger, det ville tage almindelige computere milliarder af ar at lose.

1526.49 RUR

/ / похожие

Подробнее

Rune Engelbreth Larsen RenAessancen og humanismens rodder


I RenAessancen og humanismens rodder tegner idehistorikeren Rune Engelbreth Larsen et signalement af den kalejdoskopiske vifte af tanker og ideer, der kommer til udtryk i renAessancen. Her modes, brydes og forenes en rAekke traditionelle modsAetningspar som hedenskab og kristendom, alkymi og videnskab, frihed og slaveri, kAetteri og kirke – menneske og Gud. I renAessancen krydser opdagelsesrejsende oceaner og kontinenter, bogtrykkerkunsten skaber en kommunikationsrevolution, naturen romantiseres og mytologiseres, mennesket bliver universets centrum – og ud af denne kulturelle smeltedigel opstar rodderne til den verdens- og menneskeanskuelse, som senere far navnet humanisme. RenAessancen og humanismens rodder afdAekker epokens brudflader og paradokser i kontrast til middelalderkirkens og reformationens verdensforsagende trAek. Reformationen anskues som et punktum for den europAeiske renAessance, men samtidig belyses den egenartede blanding af humanistiske tendenser og reformatoriske bestrAebelser, som udspiller sig i Danmark i det 16. arhundrede, indtil den lutherske ortodoksi endegyldigt slar igennem.

3562.77 RUR

/ / похожие

Подробнее

Anne-Marie S Christensen Moderne dydsetik


Dydsetik indtager en speciel plads pa scenen for nutidig moralfilosofi. Pa den ene side udgor dydsetikken rammen om den forste vestlige filosofiske etik, som man finder i den klassiske grAeske tAenkning. Pa den anden side har dydsetikken inden for filosofien vAeret marginaliseret i arhundreder af nytte- og pligtetikken. Men her i starten af det 21. arhundrede er dydsetikken igen tradt i karakter som en selvstAendig og levende teori.Moderne dydsetik – arven fra Aristoteles er den forste bog pa dansk, der giver en samlet indforing i den moderne dydsetik og dens vej mod pladsen som en af de mest indflydelsesrige etiske teorier i dag. Dydsetikken danner rammen om generelle refleksioner over det vellykkede liv. Dens overvejelser om moralsk rigtig handlen er indlejret i den meget bredere kontekst, som et menneskes samlede liv udgor. Dydsetiske refleksioner rAekker dermed langt ud over det sporgsmal om 'rigtig handling', som ellers er omdrejningspunktet for megen moderne moralfilosofi.Bogen gennemgar centrale temaer i dydsetikken som karakter, dyd og det gode liv samt centrale tAenkere som Philippa Foot, Martha Nussbaum og John McDowell. Bogen kobler desuden teorien med vores hverdag og viser, hvordan dydsetikken er en frugtbar teori bade i forhold til dagligdagens problemer med borneopdragelse og moralske dilemmaer og i forhold til fag som pAedagogik, psykologi og lAegevidenskab.

1890.11 RUR

/ / похожие

Подробнее

Zeland V. Reality transurfing Steps I-V

Ignatius Aurelius Fessler Gemaelde aus den alten Zeiten der Hungarn. 3 Band


Полный вариант заголовка: «Gemaelde aus den alten Zeiten der Hungarn. 3 Band. Mathias Corvinus I / von Dr. Fehsler».

0 RUR

/ / похожие

Подробнее

Grand Theft Mario V


Grand Theft Mario V

2199 RUR
Printbar

Printbar / / похожие

Подробнее

Grand Theft Mario V


Grand Theft Mario V

1999 RUR
Printbar

Printbar / / похожие

Подробнее

Grand Theft Mario V


Grand Theft Mario V

1099 RUR
Printbar

Printbar / / похожие

Подробнее

Grand Theft Mario V


Grand Theft Mario V

1999 RUR
Printbar

Printbar / / похожие

Подробнее
yoganiketan.ru — Каталог цен и описаний на компьютерную и бытовую технику, товары для офис и дома, электронику, товаров для сада и дачи. Мы занимаемся поиском лучших цен в интернет магазинах по всей России, знаем где купить den babushek i dedushek v 2018 godu по оптимальной цене в онлайн-магазинах. На нашем сайте yoganiketan.ru предоставлена вся необходимая информация для правильной покупки den babushek i dedushek v 2018 godu — фотографии товаров, отзывы пользователей, поиск по модели и производителю, наименованию или модели, инструкции по эксплуатации, а так же экспертные обзоры, сайты предлагающие покупу онлайн с доставкой заказа в ваш город.